Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 9 Maj 2021r. imieniny: Grzegorza, Karoliny, Karola
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Komisje

Rada powołuje następujące komisje stałe:

  1. Komisję Rewizyjną,

  2. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

  3. Komisję Spraw Społecznych.

 

Do zadań Komisji w zakresie spraw, dla których zostały powołane należy w szczególności:

  1. Kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kompetencji danej komisji,

  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,

  3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

  4. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej Komisji określonych w jej regulaminie,

  5. Badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy w zakresie kompetencji komisji,

  6. Badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Burmistrza i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji określonej w jej regulaminie.

Powoływana jest również:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 


Skład osobowy komisji:

 

Komisja Rewizyjna:

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:


Komisja Spraw Społecznych:

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.