Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 29 Listopad 2021r. imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLVII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-08-08)

Zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz.10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014


Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLVI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową oraz ochronę zdrowia:
  1) Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  2) Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów,
  3) Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP,
  4) Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej  i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dynowie,
  5) Informacja Kierownika Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniu  Przychodni,
  6) Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie –   funkcjonowanie Domu,
  7) Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Oddziału Pomocy Doraźnej w Dynowie,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Dynów w budżecie na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Dynów powierzonego przez Powiat Rzeszowski zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/250/14 Rady Miasta Dynów z dnia 30 maja 2014 roku dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Dynowie.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko