Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 23 Wrzesień 2021r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Ksiega gości

Danka (2013-08-09 08:36:29)

Marianku nie obawiaj się o niewykorzystanie parku podworskiego. On już jest akceptowany przez wychowanków Ośrodka Jana Pawła II. W niedalekiej odległości jest Zespół Szkół Średnich . Młodzież ta ma również prawo do wypoczynku wśród zieleni. Mieszkańcy zatłoczonego i hałaśliwego centrum wybiorą do wypoczynku i spotkań towarzyskich nie tylko Rynek , ale także nieco odleglejszy park z przepływającym urokliwym potokiem . Należy twardo postawić sprawę założenia plant wzdłuż ul.J.P.II i pod Kościołem , w powiązaniu z Dynówką. To jest przestrzeń gdzie nie powinna pojawić się żadna zabudowa , tym bardziej ,iż jest to teren zalewowy. Cenny architektonicznie zespół kościelny i jego sąsiedztwo jest takim miejscem magicznym. Uszanujmy to i domagajmy się od władz miasta właściwego zagospodarowania tego terenu , przy stosunkowo niewielkich kosztach.

Wacek (2013-07-31 19:14:25)

Park podworski stanowi otoczenie Ośrodka Jana Pawła II . Jest donacją Trzecieskich. Takie obiekty wymagają wtopienia w otaczającą zieleń , która spełniać funkcje rekreacyjne będzie również dla mieszkańców. W Dynowie odczuwa się brak terenów wypoczynkowych co jest dotkliwe szczególnie w okresach letnich . Planty wzdłuż ul.Jana Pawła II , połączone w sposób naturalny z rzeką to jest coś co należałoby zachować dla przyszłych pokoleń. Gdyby żył Ks .G. Sałustowicz nie doszło by do budowy bazy budowlanej w ciągu wałów obronnych ( tereny parafialne ). Bardziej skomplikowana jest sprawa z gruntami przy Dworcu Autobusowym. Z Dynowinki dowiedziałem się , że istnieją zamysły na rozszerzenie parkingu. To byłoby najgorsze. Cały ten obszar powinien być przeznaczony na park i miejsce zabaw dla dzieci. Ekscytacja motoryzacją powinna mieć swoje granice. Stosunkowo niewielki obszar nadrzeczny o wybitnych walorach krajobrazowych aż prosi się o przeznaczenie go do celów rekreacyjnych z wyeksponowaniem cennego zabytku jakim jest Kościół Sw.Wawrzyńca. Jeżeli chcemy żwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta zastanówmy się poważnie nad tym problemem.

Kasia (2013-07-22 07:50:31)

Gdy przechodzę z ul. J.P.II pod górkę do Kościoła zastanawiam się dlaczego dotychczas nie wytyczono alejek spacerowych, prowadzących w stronę Dworca Autobusowego wzdłuż Dynówki. Tutaj powinien być urządzony m.innymi Park Zabaw dla dzieci. Przy chaotycznej gospodarce terenami miasta obszar ten jest w sposób naturalny predestynowany do przejęcia funkcji rekreacyjnych, w przestrzeni przyrodniczej rzeki , rozciągającej się od Parku Dworskiego. Dodatkowym walorem widokowym będzie wyeksponowanie zabytkowej architektury sakralnej w powiązaniu z nadrzecznym krajobrazem.

Wojtek (2013-07-18 08:21:22)

Anka dotknęła istotnej dla miasta sprawy - jego historii. Nowa Droga ( ul.J.P.II ) drastycznie przecięła d. założenie parkowe ks.G.Sałustowicza. Jednakże korzystnie połączyła dwie części , stanowiące historyczne ośrodki administracyjne , tworzące w póżniejszych wiekach organizm miejski. Dawny Denowiec ( Przedmieście Dynowskie ) , uratował po II wojnie prawa miejskie , gdyż pozbawione połowy mieszkańców narodowości żydowskiej miasto nie miałoby szans na odzyskanie tego statusu . Park podworski i planty wzdłuż dawnych fortyfikacji dałyby czytelny wizerunek średniowiecznej topografii miasta. Kościół pw. Św. Wawrzyńca spełniał dominującą funkcję w północnej linii wałów obronnych. Potężne mury mogły dać odpór najeżdzcom. Od północy także rozlewiska Dynówki , utrudniały dostęp do miasta. Dobrze by było aby ten teren był objęty zakazem zabudowy , z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku. Jednocześnie silniejszą akcentację uzyskałaby bryła tak niezwykłego zabytku jaki stanowi gotycko-renesansowy Kościoł pw. Św . Wawrzyńca .

Nowy wpis

 


 
Twoje imię: *  
Adres email:   
Twój wpis: *  
* Pola wymagane