Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 23 Wrzesień 2021r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie

ul. Bartkówka 105, 36-065 Dynów

tel. 0(...)16 652 11 61

email: sp2dynow@wp.pl

www: http://www.sp2.dynow.pl

BIP: http://www.bip.sp2.dynow.pl 


Dyrektor

mgr Wiesława Marszałek

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 zatrudnia 13 nauczycieli. Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, stale doskonalący swój warsztat pracy. Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi w budynku szkolnym oraz salami lekcyjnymi, zastępczą salą gimnastyczną i kuchnią w budynku Domu Ludowego.

 

Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Znacznej poprawie uległy warunki lokalowe. Budynek szkolny został poddany gruntownemu remontowi. Wykonano wewnętrzne sanitariaty i wymieniono instalację elektryczną (1999r), podczas wakacyjnej przerwy w 2002r wykonano centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi, drzwi, parapety. Drobne prace remontowe przeprowadzono również w budynku Domu Ludowego (wymieniono drzwi, schody, w korytarzu ułożono płytki i boazerię).

W szkole działają:

Każdy z uczniów może uczestniczyć w zajęciach, rozwijając swoje zainteresowania i pożytecznie spędzić czas. Uczniowie mający trudności w nauce uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i zawsze mogą liczyć na indywidualną pomoc ze strony nauczycieli. Przy szkole działa świetlica profilaktyczna. Uczniowie biorą udział w zajęciach rekreacyjnych, konkursach, mogą również pod opieką nauczyciela odrabiać lekcję. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem wielu uroczystości i imprez, prowadzi sklepik uczniowski, organizuje dyskoteki. W szkole funkcjonuje stołówka, z której korzysta 103 osoby.

W czasie ferii zimowych nauczyciele pełnią w szkole dyżury, a uczniowie przez 5 godzin dziennie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. Szkoła prowadzi bogatą działalność artystyczną, wynikającą z kultury lokalnej i tradycji, szczególnie tutaj pielęgnowanej. Działalność SP Nr 2 w Dynowie jest rejestrowana w „Kronice”, która jest publikowana na stronach internetowych - www.sp2.dynow.pl