Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Dynów w liczbach

Dynów jest gminą miejską położoną w województwie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego. Leży w dolinie Sanu, na Pogórzu Dynowskim. Zajmuje powierzchnię 25 km2. Jest najliczniejszym miastem powiatu rzeszowskiego. Liczba ludności wynosi 6115 osób. W strukturze demograficznej przeważają kobiety, na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 249 osób. Korzystnie przedstawia się struktura wiekowa mieszkańców oraz wskaźnik obciążenia demograficznego. Ponad 60% populacji stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Przyrost naturalny jest dodatni i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 2,9 (średnio w powiecie rzeszowskim 1,7). Pod względem liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Dynów zajmuje drugą lokatę pośród gmin powiatu rzeszowskiego i wynosi 56,4.

 

Dynów jako jedyny ośrodek miejski, dla okolicznej ludności stanowi główne miejsce zatrudnienia i zaopatrzenia, nauki dla młodzieży, jest węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem życia kulturalnego. W mieście zarejestrowane są 364 podmioty gospodarcze, z czego 93,1% w sektorze prywatnym. Najwięcej jednostek zarejestrowanych jest w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,4%), w budownictwie (13,2%) oraz w przemyśle (10,7%). Działające zakłady przemysłowe produkują m.in.: odzież, wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, zbiorniki metalowe. Transformacja systemu gospodarczego wpłynęła na obniżenie poziomu dochodów ludności, pogorszenie się sytuacji mieszkaniowej i wzrost bezrobocia. W mieście znajduje się 1806 mieszkań, a średnia jego powierzchnia wynosi 76,6 m2 i tym samym Dynów zajmuje najniższą pozycję w powiecie rzeszowskim ziemskim pod względem powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę. W 2009 r. oddano do użytkowania zaledwie 14 mieszkań. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest 443 bezrobotnych, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 11,3% i jest najbardziej niekorzystny w powiecie rzeszowskim. W trosce o ochronę środowiska wybudowano kanalizację, oczyszczalnię ścieków i międzygminne wysypisko odpadów komunalnych.

 

Dynów posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki. Urozmaicony krajobraz, bogata przyroda, czyste powietrze, rzeki, wyznaczone szlaki turystyczne stwarzają korzystne warunki do obcowania z przyrodą. Atrakcją jest także kursująca na trasie Dynów-Przeworsk kolejka wąskotorowa.

 

Żródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

 

 

Zapraszamy do pobierania pełnej publikacji Statystycznego Vademecum Samorządowca 2010 – zawierającej przystępnie zaprezentowane dane statystyczne dotyczące gmin, miast, powiatów i województw.

 

Pliki do pobrania: