Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Krótko o mieście

Dynów położony jest w dolinie Sanu na wysokości 250-270 m n.p.m. Pogórze, na którym znajduje się miasteczko przyjęło nazwę Pogórza Dynowskiego. Pogórze jest mezoregionem w polskich Karpatach i ma około 100 km. rozciągłości równoleżnikowej sięgającej od doliny Wisłoki do wschodniej granicy państwa.


Dynów liczący sobie ponad 6000 mieszkańców, to jedyna miejscowość Pogórza, która posiada prawa miejskie. Spełnia on ogromną rolę w gminie i okolicy. Jest bowiem miejscem zaopatrzenia dla mieszkańców wsi wchodzących do dynowskiej gminy oraz miejscowości geograficznej i historycznej Dynowszczyzny, będących dziś w granicach gmin ościennych. Jest dla nich najbliższym ośrodkiem miejskim w okolicy.


Miasto to stanowi często dla okolicznej ludności jedyne miejsce zatrudnienia, nauki dla młodzieży, ośrodek życia kulturalnego i więzła komunikacyjnego.Są tu takie zakłady jak: Meschle - Polska. , Zakład Pracy Chronionej – Spółdzielnia Inwalidów, Trak (obróbka drewna).

 

Minione dziesięciolecia były okresem wieku inwestycji. Szczególnie zwrócono na inwestycje proekologiczne. Została wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz powstały wysypiska odpadów – co pozwala zachować poziom czystości rzeki San. Dbałości o ochronę środowiska służy też gazyfikacja oraz kanalizacji miasta. Na bieżąco dba się o estetykę miasta, co rzuca się w oczy przybyłym z zewnątrz.

 

Dynów posiada także wiele placówek oświaty. Są to: Przedszkole, dwie szkoły podstawowe, Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych. 
Dynów posiada też inne placówki służące mieszkańcom zarówno miasta jak i gminy. Są to: Przychodnia Zdrowia, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Pogotowie Ratunkowe, komisariat Policji, Pogotowie gazowe, Pogotowie energetyczne, Państwowa Straż Pożarna.

 

W trosce o potrzeby miejscowej społeczności zostały wybudowane lub wyremontowane Domy Strażaka, Dom Spokojnej Starości, Dom Dziecka, Środowiskowy Dom Samopomocy.

 

W mieście kwitnie życie kulturalne skupiające się w wymienionych placówkach tj.: Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji, szkoły, stowarzyszenia. Wśród działających zespołów artystycznych warto wymienić Orkiestrę Dętą OSP o bogatej, blisko już wiekowej historii, teatr amatorski na wysokim poziomie, o dużym i bogatym dorobku oraz chór uświetniający liczne imprezy. Najlepszym dowodem ambicji kulturalnych miasta są organizowane corocznie już od 39 lat Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego nawiązujące do bogatych tradycji i kultury ludowej tego terenu.

 

Dynów to też miasto bogate historycznie, możemy poszczycić się pięknym zabytkowym kościołem, zabytkowymi kapliczkami przydrożnymi, stylowymi kamieniczkami, stojącym w rynku pomnikiem Władysława Jagiełły. Atrakcją turystyczną jest także kursująca na trasie Dynów – Przeworsk kolejka wąskotorowa.

Dynów to miasto bogate w różnego rodzaju atrakcje.Jego potencjalne walory to malownicze położenie geograficzne, rzeka San, nieskażone środowisko przyrodnicze, liczne zabytki, szlaki turystyczne. Walory te podnosi ponadto bogata historia. Oprócz walorów turystycznych Dynów stwarza dogodne zaplecze dla inwestorów, również zagranicznych.


 Zapraszamy zatem do odwiedzania naszego miasta
oraz wszechstronnej współpracy!