Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 12 Lipiec 2020r. imieniny: Brunona, Jana, Wery
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIX Sesja Rady Miasta (2006-06-21)

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XLIX sesji Rady Miasta IV kadencji 2002—2006 w dniu 30 czerwca 2006 roku o godz. 9:30  w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul.Rynek 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVIII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał podjętych na XLVIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Dynowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości ( przy ul.Sikorskiego).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Zygmunt Frańczak