Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018 (2015-12-02)

 Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2015 roku (środa) o godz.13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.          

Porządek obrad:  

 1.   Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XI i XII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 12. Podjęcie uchwały określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/11 z dnia 29 listopada 2011 roku Rady Miasta Dynów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.  
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.    

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam