Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 26 Październik 2021r. imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

IX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. (2015-07-30)

Zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2015 roku (środa) o godz.12:00 w  sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1) Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu punktu stacjonowania zespołów S4 i P6 w Dynowie,
  2)  Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej  i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dynowie,
  3)  Informacja Kierownika Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniu  Przychodni,
  4)  Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie –   funkcjonowanie Domu,
  5)  Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  6)  Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów,
  7)  Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Dynowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Dynów wspólnie z innymi gminami województwa podkarpackiego projektu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie w ramach Porozumienia o współpracy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  zarządzonych na 25 października 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam