Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 27 Październik 2021r. imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, ul. Bartkówka 105 (2015-06-26)

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, ul. Bartkówka 105

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  ul. Rynek 2 , pokój nr 10 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie”  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie i na stronie internetowej  www.dynow.pl, - do dnia 14 lipca 2014r. do godz. 15:00.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Dynów - www.bip.dynow.pl