Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 8 Marzec 2021r. imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap III (2014-10-02)

W dniu 11.06.2014 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap III”  z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap III” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest zposesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie 26,96 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest tj. 0,89 Mg odpadów pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz 26,07 Mg odpadów zebranych z miejsc ich czasowego składowania.

Wykonawcą niniejszego zadania została Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Koszt całkowity zadania wyniósł 9 621,56zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 2 281,99 zł i NFOŚiGW –3 259,98 zł.Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 4 079,59 zł.


Termin zakończenia:

-       rzeczowego zadania –  30.09.2014 r.