Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 8 Marzec 2021r. imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Dotacja WFOŚiGW na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dynowie. (2014-08-27)

W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP na sprzęt oraz wyposażenie, złożone zostały wnioski do WFOSiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek. 
Kwota jaką pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie  na zakup  sprzętu  oraz wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej wynosi: 28 143,47 złotych, natomiast wkład własny Gminy wynosi: 7 035,87 zł.
Łączna wartość zadania - zakupionego sprzętu i wyposażenia to 35 179,34 zł.

Po podpisaniu umów z dostawcą sprzętu oraz wyposażenia tj: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP O/Wojewódzki w Rzeszowie (wyłoniony na podstawie najkorzystniejszej złożonej oferty) zrealizowany został następujący zakres dostawy:


OSP Dynów:


- na kwotę 11 035,38 zł z tego :
- udział WFOŚiGW 8 828,30 zł
- udział Gminy 2 207,08 zł


OSP Bartkówka:


- na kwotę 13 056,24 zł z tego:
- udział WFOŚiGW 10 444,99 zł
- udział Gminy 2 611,25 zł


OSP Dynów Przedmieście:


- na kwotę 11.087,72 zł z tego :
- udział WFOŚiGW 8.870,18 zł
- udział Gminy 2.217,54 zł 


Sprzęt został przekazany do poszczególnych jednostek OSP.