Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 8 Marzec 2021r. imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2013-11-20)

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek)
o godz.13:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVI  i XXXVII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXVI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego niedoboru za 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dynów na lata 2014-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
 13. Podjęcie uchwały w sprawie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynowa na 2014 rok.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko