Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 14 Sierpień 2020r. imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

NASZA PASJA – NASZĄ PRACĄ (2012-07-20)

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zaprosiły bezrobotne Panie z terenu miasta i gminy do udziału w projekcie „Nasza pasja – naszą pracą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne  na rzecz aktywnej integracji.


Projekt był odpowiedzią na badania ankietowe i wywiady indywidualne przeprowadzone przez Lidera – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Partnera – Miejską Bibliotekę Publiczną , które pozwoliły ustalić potrzebę realizacji projektu oraz zaplanować działania i warsztaty. Wsparciem zostały objęte kobiety niepracujące, które zajmują się domem i wychowywaniem dzieci i ze względu na trudną sytuację na rynku pracy, do tej pory nie podjęły zatrudnienia, jednak dysponują widocznym potencjałem osobowościowym i chęcią rozwijania własnych umiejętności.


Celem głównym projektu „ Nasza pasja- naszą pracą’’ jest rozwijanie kompetencji społecznych, które zwiększą poczucie wartości, wiary we własne siły, rozwiną skuteczną i asertywną komunikację z otoczeniem, zwiększą szanse powodzenia w życiu społecznym i zawodowym.


W ramach projektu 25 pań uczestniczyło w warsztatach umiejętności psychospołecznych, warsztatach wykonywania artykułów dekoracyjno – artystycznych, szkoleniu informatycznym, warsztatach fotograficznych i szkoleniu „marketing internetowy”. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą w przyszłości na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – wykonywanie artystycznych wyrobów i ich internetową sprzedaż.

 

Uczestniczki podczas wykonywania ozdób z filcu.
 
 

Tworzenie biżuterii.
 
 

Wykonywanie ozdób metodą decoupage.
 
 

Szycie dekoracji patchowrkowych.
 
 

Uczestniczki w trakcie warsztatów fotograficznych.
 
 
 
 
Grupa Sterująca Projektem: Krystyna Dżuła, Elwira Kałamucka, Grażyna Paździorny, Barbara Porzuczek.