Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 27 Październik 2021r. imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2012-08-23)

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania: „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Miasta Dynów – etap I”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania: „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remontu infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania: „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Dynowie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2012r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w drodze bezprzetargowej(działka Nr 5012/3).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (cz. strychu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie refundowania kosztów ponoszonych przez Gminę  Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego w postaci prowadzenia przedszkola publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko