Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 14 Sierpień 2020r. imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I (2012-07-16)

W dniu 04.07.2012r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I” z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”, współfinansowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I” realizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmuje prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie 99 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest tj. 44 Mg odpadów pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz 55 Mg odpadów zebranych z miejsc ich czasowego składowania.


Wykonawcą niniejszego zadania, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego zostało PHUP „EURO-GAZ” Sp. j., Zagórska 31a, 26-052 Sitkówka – Nowiny.


Koszt całkowity zadania wynosi 41 235,48 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 14 432,42 zł (35%) i NFOŚiGW – 20 617,74 zł (50%). Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 6 185,32 zł (15%).


Termin zakończenia:
rzeczowego zadania – 28.09.2012 r.,
finansowego zadania – 31.10.2012 r.