Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 8 Marzec 2021r. imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2012-05-09)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w 2012 roku ponownie realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój    i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i opiewa na kwotę 141 862,57 zł / w tym wkład własny – 14 895,57 zł, dotacja rozwojowa – 126 967,00 zł/.


Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 Uczestnikami projektu systemowego są mieszkańcy Dynowa, korzystający z pomocy społecznej, nie pozostający w zatrudnieniu i będący w wieku aktywności zawodowej, zwani uczestnikami projektu. Grupa liczy 10 kobiet oraz 2 mężczyzn.


W ramach projektu zawartych zostanie 12 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne obejmują uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.
Wobec uczestników zostaną zastosowane następujące instrumenty aktywnej integracji:

 

Realizacja projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie wpływa również na poprawę funkcjonowania samego Ośrodka. Zatrudnienie nowych pracowników w ramach projektu spowodowało, że praca socjalna na terenie Dynowa prowadzona jest w sposób bardziej efektywny i skuteczny.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z EFS doposażono Ośrodek  w nowy sprzęt komputerowy, a pracownicy zatrudnienie w OPS zdobyli nowe doświadczenie zawodowe.


Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (16) 65 21 286