Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 23 Luty 2020r. imieniny: Damiana, Romana, Romany
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIX sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2010-08-03)

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2010 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul.Rynek 2 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLVIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku w WFOŚiGW preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej etap III – zachodnia strona ul.Piłsudskiego od Nr 60 – 130.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku w WFOŚiGW preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynów.
 10. Podjęci uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Dynów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 11. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” do działania w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Dynów oraz zgody na zaciągniecie zobowiązań w ramach projektu pn. „Budowa sieci teleinformatycznej dla Aglomeracji Rzeszowskiej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury internetowej z możliwością rozbudowy na poziom regionalny i krajowy –etap I”.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/197/05 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów zmienionej Uchwałą Nr XLIV/243/05 z dnia 29 grudnia 2005r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/241/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 13. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Józefa Ślemp