Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 23 Luty 2020r. imieniny: Damiana, Romana, Romany
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLVIII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2010-07-02)

Zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2010 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLVI i XLVII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1/ Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Dynowie,
  2/ Informacja Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DYNMED o funkcjonowaniu Przychodni Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Poradni Lekarzy POZ w Dynowie,
  3/ Informacja Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie o funkcjonowaniu Oddziału Pomocy Doraźnej w Dynowie,
  4/ Informacja Kierownika Posterunku Policji w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta,
  5/ Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów,
  6/ Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP.
 8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budzicie miasta Dynów na 2010 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
 10. Podjecie uchwały w sprawie udziału Gminy Miejskiej Dynów w projekcie „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Dynów ze Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
 12. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 13. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady
mgr Józefa Ślemp