Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 8 Marzec 2021r. imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010 (2009-08-17)

Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie refundowania kosztów ponoszonych przez Gminę Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego w postaci prowadzenia przedszkola publicznego.
 11. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Józefa Ślemp