Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 26 Październik 2021r. imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Nabór kandydatów na ławników (2007-06-11)

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach:


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.


Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

    Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta – pokój Nr 11 a.

 

Burmistrz Miasta Dynów

 

Dokumenty do pobrania: