Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. ” PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-10-02)

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem ww.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap III (2014-10-02)

W dniu 11.06.2014 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap III” z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

RELACJA Z III EDYCJI ALPEJSKO – KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY, 13 – 14.09.2014, RZESZÓW (2014-09-24)

W dniach 13 – 14 września 2014 r. w Hali Podpromie odbyła się już kolejna, III Edycja Alpejsko – Karpackiego Forum Współpracy zorganizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przy współorganizacji ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia.

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH - OBWIESZCZENIE (2014-09-23)

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że Gospodarka Komunalna w Błażowej w dniu 1 października 2014 r. (środa) przeprowadzi bezpłatnie na terenie miasta Dynowa zbiórkę odpadów problemowych.

XLVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-09-12)

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „STUDIUM KOMUNIKACYJNE PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-09-10)

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „STUDIUM KOMUNIKACYJNE PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA„ (2014-09-10)

Zapraszamy mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne z udziałem eksperta w dniu 18 września 2014 r. w godzinach od 12:30 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Dynowie. Dokument podlegający konsultacjom tj. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.

Dotacja WFOŚiGW na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dynowie. (2014-08-27)

W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP na sprzęt oraz wyposażenie, złożone zostały wnioski do WFOSiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek. Kwota jaką pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu oraz wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej wynosi: 28143,47 złotych, natomiast wkład własny Gminy wynosi: 7035,87 zł. Łączna wartość zadania - zakupionego sprzętu i wyposażenia to 35179,34 zł.