Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Katyń - ocalić od zapomnienia - uroczystości w Dynowie (2010-04-29)

26 kwietnia 2010 roku w Dynowie odbyły się uroczystości posadzenia Dębów Katyńskich - trzech spośród 2147 dębów, których zasadzenie planuje się w ramach ogólnopolskiej akcji "Katyń - ocalić od zapomnienia".

Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych (2010-04-29)

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 459/10 Burmistrza Miasta Dynów w dniu 8 marca 2010r. na realizację w 2010r. zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, pn.: „Zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu", dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację dla:

XLV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-04-22)

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2010 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

XLIV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-03-19)

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2010 roku o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

Czas na aktywność w mieście Dynowie (2010-03-17)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście Dynowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dbamy o jakość usług świadczonych w naszym urzędzie i zadowolenie mieszkańców!!! (2010-03-11)

Od 1 sierpnia 2009 r. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a dokładnie POKL Priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych (2010-03-10)

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 20 000,00 zł

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010/2011 (2010-03-09)

Miejskie Przedszkole w Dynowie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010/2011 w terminie od 10 marca do 14 kwietnia 2010 r. Wypełnioną kartę należy złożyć w przedszkolu w/w terminie.