Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Konsultacje dotyczące rewitalizacji (przebudowy) płyty Dynowskiego Rynku i ulic przyległych (2010-06-25)

Burmistrz Miasta Dynowa zaprasza mieszkańców Dynowa na konsultacje dotyczące rewitalizacji (przebudowy) płyty Dynowskiego Rynku i ulic przyległych.
Prezentacja projektu odbędzie się w dniu 27.06.2010r. (niedziela) o godz. 10:30 i o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Zaproszenie twórców ludowych (2010-06-10)

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprasza wszystkich twórców Pogórza Dynowsko – Strzyżowskiego do spotkania i prezentacji swojej twórczości podczas trwania XLIV Dni Pogórza Dynowskiego w dniach 16 – 18 lipca 2010. w godzinach popołudniowych.

Chłopcy, dziewczęta uczmy się – przyszłość na nas czeka (2010-06-06)

Informujemy, że w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie w latach 2010 - 2012 realizowany będzie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W trosce o petenta... (2010-06-05)

Wszyscy borykamy się z brakiem czasu i z tego powodu podnoszenie swoich kwalifikacji staje się niekiedy problemem. W przypadku administracji samorządowej brak czasu zarówno aby podnosić swoje kwalifikacje, jak i brak czasu dla zgłaszających się petentów nie powinien jednak mieć miejsca. Idealnym rozwiązaniem w tym zakresie są szkolenia organizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”. Projekt ten, jak już wcześniej informowaliśmy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a patronat nad nim objął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Czas na aktywność w mieście Dynów (2010-05-25)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w mieście Dynów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób /10 kobiet i 2 mężczyzn/, które spełniały kryteria uczestnictwa w projekcie.

XLVI sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010. (2010-05-24)

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2010 roku o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Dynów V kadencji 2006-2010.

Pogórzańska Nuta 2010 (2010-05-10)

W niedzielę 16 maja 2010 r. mimo niesprzyjających warunków pogodowych na scenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” odbył się Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta" . Przegląd organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie przy wsparciu Zarządu Województwa Podkarpackiego jest jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą.

219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2010-05-04)

W poniedziałek 3 maja 2010 r. obchodziliśmy 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten od ponad 200 lat przypomina Polakom o zrębach nowoczesnego państwa jakim miała stać się Rzeczpospolita pod rządami drugiego na świecie aktu konstytucyjnego. Konstytucja wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zwiększyła uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę sytuacji warstwy chłopskiej oraz zlikwidowała konfederacje i liberum veto w Sejmie. I choć samo święto nie było obchodzone przez większość czasu jaki dzieli nas od 1791 roku, to dzień 3 maja szybko urósł do rangi symbolu polskiej niepodległości, suwerenności i odrodzenia.