Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

INFORMACJA dotycząca stypendium socjalnego dla dzieci na rok szkolny 2012/2013 (2012-09-05)

W związku z tym, iż od 1 października 2012 roku ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( z kwoty 351zł na kwotę 456 zł) uprawniające do otrzymania stypendium socjalnego dla dzieci informujemy, że osoby, którym dochód przypadający na jednego członka w rodzinie przekracza kwotę 351 zł, a nie przekracza 456 zł mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w terminie do 17 września br. w Urzędzie Miasta w pok. 11 c.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! (2012-09-03)

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

XXIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2012-08-23)

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

Dynowskie Święto Plonów (2012-08-20)

W niedziele 19 sierpnia Dynów obchodził Święto Plonów. Tradycyjne żniwne wieńce, bochny chleba wypieczone z tegorocznego ziarna, kołacze, snopy zbóż, naręcza kwiatów i ziół przynieśli na doroczne Święto Plonów mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości.

Czas na aktywność w mieście Dynów (2012-08-04)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w ramach realizowanego projektu pt. „Czas na aktywność w mieście Dynów” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – przeprowadzono dotychczas następujące szkolenia:...

Informacja dotycząca nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (2012-07-25)

Szanowni mieszkańcy! W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Od stycznia 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

NASZA PASJA – NASZĄ PRACĄ (2012-07-20)

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zaprosiły bezrobotne Panie z terenu miasta i gminy do udziału w projekcie „Nasza pasja – naszą pracą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I (2012-07-16)

W dniu 04.07.2012r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I” z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”, współfinansowanego ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.