Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2013-03-15)

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2013 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

Informacja w sprawie zmiany systemu odbioru odpadów komunalnych (2013-03-05)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów. Informuję Państwa, że w związku z "rewolucją śmieciową” gminny system odbioru odpadów komunalnych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Nowe obowiązki wynikają ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mają zasięg ogólnopolski.

Bezpłatne szkolenie - działanie 1.1 B BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCJNE RPO WP (2013-02-20)

Informujemy, że na stronie www.szkolenia.podkarpackie.pl rozpoczęto rekrutację na bezpłatne szkolenie z zakresu ubiegania się o dofinansowanie ze środków działania 1.1 B Bezpośrednie dotacje inwestycjne RPO WP. Szkolenie odbędzie się 4 marca w sali audytoryjnej UMWP przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, a poprowadzą je pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP.

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie (2013-02-19)

We środę 13 lutego 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. Do konkursu zostało zgłoszone trzy prace.

Informacja w sprawie Jubileuszu 50-lecia Małżeństwa (2013-02-13)

Mieszkańcy Miasta i Gminy Dynów obchodzący Jubileusz 50-lecia Małżeństwa (zawarcie małżeństwa w 1962 roku - ślub cywilny) uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Dynowie osobiście lub telefonicznie, celem podjęcia przez nasz Urząd czynności, związanych z nadaniem jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny. Termin zgłaszania do 25.02.2013r. Do zgłoszenia niezbędne są dowody osobiste małżonków.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013 (2013-02-04)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu -Równać Szanse 2013- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.   

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW (2013-02-01)

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek...

Spotkanie noworoczne w Dynowie (2013-01-23)

23 stycznia w Domu Ludowym w Dynowie przy ul. Bartkówka odbyło się spotkanie noworoczne połączone z uroczystą sesją Rady Miasta Dynowa. Wydarzenie to zgromadziło wielu znakomitych gości wśród których znaleźli się: Wicemarszałek Anna Kowalska, Starosta rzeszowski Józef Jodłowski, ks. dziekan Stanisław Janusz, ks. proboszcz Józef Czerak, Radni Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal i Jan Sieńko, przedstawiciele samorządów sąsiadujących z Gminą Miejską Dynów, Radni Rady Miasta Dynowa, przedstawiciele dynowskich szkół, służb mundurowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw oraz pracownicy Urzędu Miasta.