Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert (2014-03-06)

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 390/14 z dnia 4 lutego 2014 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2014 roku przyznano dotację dla...

OGŁOSZENIE w sprawie OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI DOMOWYMI – ETAP III. (2014-02-22)

GMINA MIEJSKA DYNÓW PRZYSTEPUJE W MARCU BIEŻĄCEGO ROKU DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI DOMOWYMI – ETAP III. ZAKRES TERYTORIALNY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BĘDZIE OBEJMOWAŁ NASTEPUJACE ULICE: PIŁSUDSKIEGO, WĄSKĄ, WUSKI, GŁĘBOKĄ, ROGOZÓW, JAKLÓW, KAROLÓWKĘ, KOLEJOWĄ, ŁAZIENNĄ, PODWALE, SANOWĄ, WIERZBOWĄ, BŁONIE, GRUNWLADZKĄ (OD POTOKU ULENKA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ PRZEMYŚL-DOMARADZ),WĘGIERSKĄ,GAJOWĄ, ZARZEKI, DZIAŁOWĄ, IGIOZĘ, SKIORSKIEGO (OD UL.DZIAŁOWEJ DO BUDYNKU REZMIZY OSP), PODGÓRSKĄ,DWORSKĄ.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014 – 2020
(2014-02-06)

Urząd Miejski w Dynowie uprzejmie informuje przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, iż w dniu 28 stycznia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (fundusze Unii Europejskiej) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie noworoczne 2014 (2014-02-05)

30 stycznia w Domu Ludowym w Dynowie przy ul. Bartkówka odbyło się spotkanie noworoczne połączone z uroczystą sesją Rady Miasta Dynowa. Wydarzenie to zgromadziło wielu znakomitych gości wśród których znaleźli się: Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Tomasz Kamiński, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Starosta rzeszowski Józef Jodłowski, Radny Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Stanisław Rybak, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Waldemar Wilk, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie Bogusław Kania, ks. dziekan Stanisław Janusz, ks. proboszcz Józef Czerak, przedstawiciele samorządów sąsiadujących...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.
(2014-02-04)

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

Otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2014r. na terenie miasta Dynów (2014-02-04)

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2014r. na terenie miasta Dynów.Zadanie: „Wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynów”.

Zaszczep w sobie chęć szczepienia (2014-01-27)

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że prowadzona jest akcja informacyjna przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Dynowska biblioteka w gronie najlepszych (2014-01-22)

„Biblioteka miejscem dla wszystkich” pod takim hasłem odbyła się 26 listopada 2013r. IV Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek dla bibliotekarzy z terenu Podkarpacia. Zorganizowana została przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie.