Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PN. „PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO – DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-10-07)


Zapraszamy mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne z udziałem eksperta w dniu 9 października 2014 r. w godzinach od 9:30 do 10.30 w Urzędzie Miejskim w Dynowie. 

Dokument podlegający konsultacjom  tj. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia” oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU  PT. ” PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (02.10.2014)

     
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl  w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem ww.zrpdow.powiat.przeworsk.pl  w zakładce Konsultacje społeczne.
 2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 2.10.2014r. i zostaną zakończone w dniu 15.10.2014r.
 3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi należy składać na FORMULARZU KONSULTACJI dostępnym na stronie internetowej miasta www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Opinię należy przesłać drogą pocztową na adres urzędu: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów, elektroniczną na adres e-mail: a.baran@dynow.pl lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie we wskazanym powyżej terminie.
 4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Miasta Dynów.
  Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
  Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej miasta www.dynow.pl, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
 5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.Dokumenty do pobrania:OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „STUDIUM KOMUNIKACYJNE PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA”

Zapraszamy mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne z udziałem eksperta w dniu 18 września 2014 r. w godzinach od 12:30 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Dynowie. 

Dokument podlegający konsultacjom  tj. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „STUDIUM KOMUNIKACYJNE PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” 
W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA”

     
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany  w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
 2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 10.09.2014r.i zostaną zakończone w dniu 24.09.2014r.
 3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi należy składać na FORMULARZU KONSULTACJI dostępnym na stronie internetowej miasta www.dynow.pl
  w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Opinię należy przesłać drogą pocztową na adres urzędu: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów, elektroniczną na adres e-mail: a.baran@dynow.pl lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie we wskazanym powyżej terminie.   
 4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Miasta Dynowa.
  Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
  Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej miasta www.dynow.pl, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
 5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA”


Zapraszamy mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne z udziałem eksperta w dniu 28 sierpnia 2014 r. w godzinach od 9:00 do 10:30 w Urzędzie Miejskim w Dynowie. 


Dokumenty podlegające konsultacjom tj. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”  oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.  OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA”

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
 2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20.08.2014 r. i zostaną zakończone w dniu 02.09.2014 r.
 3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi należy składać na FORMULARZU KONSULTACJI dostępnym na stronie internetowej miasta www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem  pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Opinię należy przesłać drogą pocztową na adres urzędu: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów, elektroniczną na adres e-mail: a.baran@dynow.pl lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie we wskazanym powyżej terminie.
 4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Miasta Dynowa.
  Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
  Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.dynow.pl a także  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
 5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.
   

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu pt. „STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” - dokument *.docx
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynowa Nr 462/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pt. „STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” - dokument *.pdf
 3. Formularz konsultacji - dokument *.doc
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
 5. Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko - Macierz oddziaływań Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW
 6. Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko - Mapa topograficzna z naniesieniem granic obszaru Natura 2000 na terenie PDOW
 7. Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO,TURYSTYCZNEGO I SPOŁECZNEGO PRZEWORSKO - DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO - DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA”  


 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Analiza potencjału gospodarczego,turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany RozwójPrzeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. 
 2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 01.07.2014r. i zostaną zakończone w dniu 14.07.2014 r.
 3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi należy składać na FORMULARZU KONSULTACJI dostępnym na stronie internetowej  miasta www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Opinię należy przesłać drogą pocztową na adresu rzędu: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów, elektroniczną na adres e-mail: a.baran@dynow.pl lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu miejskiego w Dynowie we wskazanym powyżej terminie. 
 4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Miasta Dynowa.Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.dynow.pl a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
 5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest samodzielne stanowisko ds.funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.
Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” (2014-06-02)

W dniu 23 maja 2014 r. w Przeworsku odbyła się konferencja wprowadzająca pt.: „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia potencjał i możliwości rozwoju” do  projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.


Gospodarzem konferencji z ramienia Powiatu Przeworskiego był Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. W konferencji wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele z 12 partnerskich samorządów z terenu powiatu przeworskiego oraz rzeszowskiego a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz przedsiębiorstw.


Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW) jako obszaru współpracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności   w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. 

Podczas konferencji Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel przedstawił założenia projektu partnerskiego wraz z harmonogramem jego realizacji a także omówił dokumenty, które zostaną opracowane w ramach projektu.

Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie Andrzej Sawicki wygłosił wykład pt. „Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego  podejścia terytorialnego do polityk publicznych”. 


W drugiej części konferencji dr Adam Tittinger, przedstawiciel Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa- wykonawcy trzech dokumentów planistycznych tj. „ Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, „Strategii Rozwoju gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” omówił szczegółowo metodologię opracowania strategii i programu rozwoju w ramach projektu.


Projekt, w którym uczestniczy 12 jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na przygotowanie dokumentów planistycznych oraz projektowych pod nowy okres programowania 2014-2020, które uwzględniać będą problemy rozwojowe obszaru współpracy, potencjał gospodarczy, społeczny, krajobrazowy i kulturowy Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia.


Dokumenty do pobrania:

 1. Prezentacja ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA
 2. Prezentacja Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" A.Tittinger  
 3. Prezentacja Przeworsko -Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych A.Sawicki